Αρχική

Το Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (E2ReLab ΕΚΠΑ) του Συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ,δημιουργήθηκε μετά από πολυετή πείρα στην έρευνα για τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ΕΞοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) (ΑΠΕ-ΕΞΕ), Εναλλακτικών μορφών ενέργειας και Περιβάλλοντος στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς. Το Συγκρότημα Ευρίπου ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4589/2019 μετά την απορρόφηση τμημάτων του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το E2ReLab  είναι εξοπλισμένο με νέας τεχνολογίας εξοπλισμό στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ψύξης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Περιβάλλοντος ενώ γίνεται, διαρκής προσπάθεια ανανέωσης και επέκτασης του. Το προσωπικό του E2ReLab είναι άριστα εκπαιδευμένο στη χρήση του εξοπλισμού, καθώς και στα αντικείμενα που το E2ReLab θεραπεύει.Στην τεχνογνωσία του εργαστηρίου περιλαμβάνονται αρκετές καινοτομίες και νέα προϊόντα που προέκυψαν από την ενασχόληση με κατασκευαστικά έργα και την βιομηχανία, αλλά και από την έρευνα σε νέες τεχνολογίες υλικών.

Πρόσφατα Έργα

SolarKit Project

Καινοτόμος Ηλιακός Συλλέκτης επίπεδου τύπου με ενσωμάτωση Υλικών Αλλαγής Φάσης για αποδοτική παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης στα Ελληνικά κτήρια. «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-01898)

TESSe2b Project

Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings is a EC financed H2020 four years project, that develops an integrated solution for residential building energy storage using solar and geothermal energy, with the purpose of correcting the mismatch that often occurs between the supply and the demand of energy in residential buildings

https://cordis.europa.eu/article/id/415411-european-consortium-develops-solar-and-geothermal-energy-system-to-heat-and-cool-homes

https://www.youtube.com/channel/UCXIBxih7H_Q4vSxadc6HGSA